Pułapki pracy zdalnej

Pracownicy funkcjonujący w organizacji jedynie w formie on-line doświadczają zjawiska „ograniczonej widoczności” i „zmniejszonej obecności”. Te pułapki w pracy zdalnej mogą być przyczyną wielu negatywnych sytuacji. Dla organizacji i dla jej pracowników. Im przedsiębiorstwo większe, tym większe skala obu zjawisk.

Pierwsze wiąże się z tym, że podczas wykonywania swoich obowiązków ludzie nie są widoczni dla przełożonych. Wbrew pozorom, może być to dla nich powodem zwiększonego stresu i lęku. Obawiają się, że jeśli szef nie widzi, jak pracują, może uznać, że nie wykonują swoich zadań wystarczająco dobrze i we właściwym czasie. Obawiają się także tego, że w nie będą potrafili dowieść swojej rzetelności i zaangażowania. Gdy przełożony nie potrafi dobrze zarządzać w takiej sytuacji, u pracownika będzie pojawiało się poczucie bycia pomijanym, zaniedbywany i niedocenianym.

Zjawisko „zmniejszonej obecności” pojawia się jako następstwo ograniczonej możliwości uczestniczenia w relacjach z współpracownikami. Pracownik ma znacznie mniejszą wiedzę o tym „co się dzieje” w organizacji. Zmniejszona obecność wpływa na osłabienie relacji i zwiększenie poczucia izolacji, a także na wzrost obawy o swoją rolę i pozycję.

Jak, będąc szefem, możesz minimalizować skutki obu zjawisk?

Jak pokonać te pułapki pracy zdalnej?

Oto kilka sposobów:

  1. Ustal z każdym pracownikiem zasady monitorowania jego pracy; jak często będziecie się spotykać (liczy się regularność), po czym będziesz oceniał, że wykonuje swoją pracę właściwie (ustal i poinformuj o kryteriach),
  2. Za każdym razem, gdy odbywacie umówione spotkania, dawaj mu informację zwrotną; co jest dobrze, co byłoby wskazane, aby poprawił. Jak to robić właściwie przeczytasz tu: Jak poprawnie udzielać feedbacku?
  3. Zwracaj się nie tylko w sprawach pracy, wyników, podejmowanych działań. Mów do człowieka, buduj relację; pytaj o emocje, wspieraj, dodawaj otuchy, zagrzewaj do wysiłku, doceniaj, wyrażaj zaufanie. A ponad wszystko, zawsze wyrażaj swoje intencje. Przeczytaj o tym tu: Naucz się wyrażać intencje
  4. Zadbaj o to, aby wszyscy pracownicy dostawali regularny (np. co tygodniowy) bieżący status firmy. Pozwól im wtedy na zadawanie pytań. Gdy nie potrafisz odpowiedzieć od razu, daj odpowiedź w późniejszym terminie.
  5. Systematycznie prowadź spotkania, na których będziesz mówić o Waszym kierunku, celach, motywacjach i wynikach strategicznych.
  6. Dopilnuj, aby wszyscy członkowie zespołów zadaniowych uczestniczyli w regularnych spotkaniach omawiających pracę ich zespołu.
  7. Inicjuj współpracę pomiędzy tymi pracownikami, którzy na co dzień ze sobą nie współpracują. Im więcej okazji do współpracy pomiędzy różnymi ludźmi, tym lepiej dla organizacji.
  8. Zorganizuj regularne spotkania mniej formalne, „przy kawie” po to, aby ludzie mogli ze sobą porozmawiać także o czymś innym niż praca.

To tylko niektóre z możliwości. Dopasowuj je do swojej organizacji i stosuj konsekwentnie. Pamiętaj, Twoja organizacja potrzebuje rytuałów, które będą scalały Waszą kulturę organizacyjną, a Twoi ludzie poczucia pewności i stabilności.

AP

Podobał Ci się mój wpis, podziel się swoją opinią w komentarzu i udostępnij dla innych 😀