Sprawne zarządzanie to warunek przetrwania każdej firmy. Niby wiadomo, a jednak na co dzień większość menedżerów zajmuje się jedynie bieżącym realizowaniem zadań, a zarządzanie myli z rządzeniem. I właśnie takie podejście zmieniam, codziennie pracując z menedżerami. Doradzam szefom, kierownikom, przedsiębiorcom, właścicielom, jak budować i realizować strategie, jak sprawnie organizować firmę, jak mądrze współpracować z ludźmi.

Przez prawie 30 lat pracy zgromadziłam doświadczenie jako menedżer różnych szczebli zarządzania. Jako dyrektor handlowy i członek zarządu byłam odpowiedzialna za politykę zakupową w jednej z sieci handlu detalicznego, jako prezes zarządu tworzyłam dział produkcji w ogólnopolskiej firmie produkującej i dystrybuującej artykuły biurowe, jako dyrektor zarządzający kierowałam firmą szkoleniową. W działach, które nadzorowałam pracowało nawet 600 osób.

Z wyróżnieniem rektorskim ukończyłam Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na Uniwersytecie Szczecińskim. Tam też obroniłam doktorat, w ramach którego opracowałam model rozwijania kompetencji pracowników. Doradzam przedsiębiorcom z sektora MiŚP. Jestem doradcą biznesowym firm i start-upów ulokowanych w szczecińskim Technoparku Pomerania.

Jako trener biznesu szkoliłam w obszarze zarządzania strategicznego, negocjacji, polityki zakupowej, organizacji pracy, zarządzania personelem: rekrutacja, motywowanie, ocena, rozwój pracowników. Jako wykładowca akademicki prowadziłam zajęcia na studiach podyplomowych, także Executive MBA, z zarządzania strategicznego i zarządzania zasobami ludzkimi.

Jestem prezesem zarządu Fundacji Rozwoju Menedżerów i Biznesu FROME, a także członkiem rady programowej w projekcie Akademia Młodych, prowadzonym przez Uniwersytet Szczeciński, promującym wiedzę o ekonomii i gospodarce wśród młodzieży szkół średnich. Od roku 2017, z mianowania rektora, jestem członkiem Rady Konsultacyjnej Praktyków Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.
Pełniłam funkcję pełnomocnika zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, a także eksperta ds. strategii przy zarządzie ZPPZ Lewiatan.

Gdy nie jestem na projektach u moich klientów…, pisze blog o zarządzaniu 😀