Wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu organizacjami, szkoleniach
i doradztwie, pomagam w:

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

 • opracowywaniu i wdrażaniu zmian w organizacji
 • diagnozowaniu atutów i słabych stron przedsiębiorstwa
 • zbieraniu i systematyzowaniu danych o konkurencji
 • tworzeniu planów strategicznych
 • mierzeniu wyników działalności, nie tylko finansowych
 • optymalizacji kosztów
 • tworzeniu budżetów
 • wyznaczaniu celów i systemu monitorowania wyników
 • optymalizowaniu organizacji pracy

ZARZĄDZANIE LUDŹMI

 • tworzeniu efektywnych systemów motywacyjnych i wynagrodzeń
 • diagnozowaniu styl zarządzania,
 • tworzeniu i wdrażaniu zasad oceny,
 • tworzeniu i wdrażaniu planów rozwoju dla pracowników

KOMPETENCJE HANDLOWE I MARKETING

 • tworzeniu strategii sprzedaży
 • ocenie możliwości i kompetencji pracowników sprzedaży
 • wprowadzaniu zasad i profesjonalizacji obsługi klienta
 • badaniu i diagnozowaniu klienta
 • przygotowywaniu planów promocyjnych,w określaniu i wdrażaniu skutecznych zasad zarządzania działem handlowym

ZASADY WSPÓŁPRACY

Decydując się na współpracę:
 • masz gwarancję, że otrzymasz obiektywną informację zwrotną o swojej firmie, bo ja ocenię ją z dystansu,
 • możesz zrealizować to, czym do tej pory nikt z firmy nie mógł się zająć ze względu na brak czasu lub kompetencji,
 • korzystasz z mojego wieloletniego doświadczenia w pracy z różnymi firmami.
Zanim rozpoczniemy zasadniczą współpracę, przeprowadzam audyt organizacji:
 • W wyznaczonym czasie obserwując firmę w codziennym funkcjonowaniu, analizuję wszystko to, co jest niezbędne do zdiagnozowania obszarów do poprawy.
 • Następnie przygotowuję szczegółowy raport zawierający wnioski z audytu.
 • Po ustaleniu obszarów przyszłych działań, przygotowuję szczegółowy plan. Określam ile godzin należy przeznaczyć na poszczególne działania.
 • Dzięki temu możemy stworzyć szczegółowy harmonogram prac (czas trwania i terminy zakończenia), określić spodziewane efekty.
Generalne zasady mojego działania:
 • Wszystko, co jest możliwe, przy moim wsparciu, realizują członkowie organizacji. Dzięki temu, po zakończeniu projektu wiedza i umiejętności zostają w firmie
 • W trakcie projektu na bieżąco oraz w formie zaplanowanych szkoleń dzielę się aktualną wiedzą z danego obszaru. Po szkoleniach wspólnie z uczestnikami opracowujemy szczegółowy plan wykorzystania nabytej wiedzy w codziennej praktyce. Dzięki temu ludzie jeszcze bardziej rozumieją wprowadzane rozwiązania, a zdobytą wiedzę wykorzystują w bieżącym działaniu
 • Wspieram we wdrażaniu wspólnie zaprojektowanych zmian, tzn. uczę jak je wprowadzać i udzielam na bieżąco informacji zwrotnej
 • Dostosowuję swój styl pracy do potrzeb i oczekiwań współpracowników,
 • W trakcie projektu jestem u Ciebie w firmie, poza tym macie ze mną kontakt telefoniczny i mailowy
 • Dobrze poznaję swoich klientów. Mogę więc polecać ich sobie wzajemnie – promuję ideę networkingu biznesowego