Co powinien robić menedżer?

Co powinien robić menedżer? Zarządzać, to wiadomo. Tylko co to znaczy, „zarządzać” i czy można zarządzać nie wiedząc, co to oznacza ? Pewnie, że można. To powszechne. Jednak, żeby dobrze zarządzać, to już raczej trzeba rozumieć, o co w tym wszystkim chodzi…

W czasach, gdy zarządzamy wszystkim: biznesem, ludźmi, czasem, emocjami, szefem, stresem, relacjami, etc. niewielu z nas potrafi powiedzieć, czym owo zarządzanie jest. Nawet, gdy zadawałam to pytanie studentom na kierunku o tej nazwie, rzadko otrzymywałam odpowiedź. Czyżby nie wiedzieli, co przyszli studiować?

Czym jest zarządzanie?

Pewnym usprawiedliwieniem niech będzie fakt, że o definicją zarządzania wciąż spierają się naukowcy. Oni także nie potrafią dojść do porozumienia w tej kwestii. Choć w tym przypadku nie brak odpowiedzi jest problemem, a fakt, że jest tych odpowiedzi zbyt wiele 😊

Która z nich odpowiada mi najbardziej? Ta, która mówi, że zarządzanie to:

Działania, które przy wykorzystaniu zasobów organizacji mają prowadzić do sprawnego osiągnięcia stawianych przed nią celów i zaplanowanych efektów.”

Definicja ta zawiera w sobie wszystko, co powinien wiedzieć menedżer, który chce stać się profesjonalistą.

Warto, dla lepszego zrozumienia, doprecyzować czym są działania składające się na zarządzanie. W zasadzie niezmiennie, odkąd Henri Fayol (jeszcze w XIXw.) określił cztery klasyczne funkcje zarządzania, mówimy tu o:

  • PLANOWANIU
  • ORGANIZOWANIU
  • MOTYWOWANIU

„Motywowanie” bywało dawniej zastępowane „rozkazywaniem”, a współcześnie bardzo często możemy się spotkać z „przewodzeniem”. Bez względu na zalecany styl, na tym etapie zarządzania, jego istotą jest skłonienie ludzi do tego, aby chcieli realizować swoje zadania.

  • KONTROLOWANIE

Dla wrażliwszych, monitorowanie 😉, choć nie brakuje i takich, którzy widzą tu egzekwowanie 😳

Nadmierna kontrola – domena słabych menedżerów

Co powinien robić menedżer?

Powyższe , to bardzo konkretny zestaw najważniejszych obowiązków każdego menedżera. Jeśli w swojej pracy zajmujesz się czymś innym, znaczy, że nie zarządzasz.

Jak widać, funkcje zarządzania wyznaczają cykl:

  1. Planujesz, a więc określasz efekty, jakie chcesz osiągnąć i planujesz cele, których realizacja ma Was do tych efektów doprowadzić. Gdy już wiecie czego chcecie,
  2. Organizujesz, czyli rozdzielasz zasoby (ludzie, pieniądze, czas, metody, narzędzia, itd.)  i koordynujesz działania. Jednak te dwa etapy to dopiero połowa sukcesu. Musisz pamiętać, że praca menedżera jest tak bardzo wymagająca i pełna wyzwań, bo jego rolą jest spowodować, aby inni realizowali wyznaczony plan. Dlatego tak ważne jest
  3. Motywowanie. Bez umiejętności budowania relacji z ludźmi, z którymi tworzysz zespół, bez umiejętności wspierania ich i ich zaangażowania, na dłuższą metę nic się nie uda. To pewne. Ale także, na niewiele zdają się Wasze wysiłki, jeśli nie prowadzicie regularnych pomiarów swoich efektów. Kto nie mierzy, ten nie zarządza. Pomiar efektów to domena kolejnej funkcji, jaką jest
  4. Kontrolowanie. Wielu ten etap zarządzania kojarzy się z presją, raportowaniem, oceną, stresem i rozliczaniem, stąd też najchętniej by z niego zrezygnowali. Nic bardziej absurdalnego. Bez ewaluacji podejmowanych działań nie masz szans na sensowne, oparte na faktach wnioski. Jak chcesz się przekonać, czy zrealizowaliście cele, ile jeszcze potrzeba, aby je osiągnąć? Nie masz szans na naukę, bo skąd wiedzieć, co powtarzać, co doskonalić, a co eliminować, gdy nie mierzysz i nie oceniasz? Powtórzę, kto nie mierzy, ten nie zarządza.

A jak to wygląda u Ciebie?

Teraz, kiedy już wiesz, czym zajmuje się profesjonalny menedżer, na czym polega proces zarządzania, zrób sobie rachunek sumienia i sprawdź, ile czasu w ciągu swojej pracy poświęcasz na każdy z etapów.

Większość menedżerów na co dzień zanurzona jest po uszy w masie działań, które na siłę, próbują podciągnąć pod organizowanie. Ale to dość karkołomne, bo w gruncie rzeczy, ich aktywność sprowadza się do reaktywnego reagowania na to, co na pojawia się na bieżąco jako zadania do wykonania. Prawie zupełnie pomijają planowanie, motywowanie i kontrolowanie. Teraz już wiecie, że nie można tego nazwać zarządzaniem. W zasadzie, nawet nie wiem, jak to nazwać…😉

Jeśli podobnie jest u Ciebie musisz to zmienić. Naucz się wyznaczać cele, planować właściwe działania, naucz się delegować odpowiedzialność na ludzi, buduj ich zaangażowanie, daj im sens do działania. Wyznacz konkretne momenty, kiedy sprawdzisz, jak Wam idzie, wyciągaj wnioski, ucz ludzi, wprowadzaj plany awaryjne.

Bo jak widzisz, zarządzanie to, coś więcej niż odbieranie maili, chodzenie na spotkania, przygotowywanie tabelek, robienie prezentacji i ciągłe gaszenie pożarów.